Home » Jama’ah Islam, Ulama Dan Peranannya: Satu Panduan Untuk Para Pendakwah by Mokhtar Senik
Jama’ah Islam, Ulama Dan Peranannya: Satu Panduan Untuk Para Pendakwah Mokhtar Senik

Jama’ah Islam, Ulama Dan Peranannya: Satu Panduan Untuk Para Pendakwah

Mokhtar Senik

Published
ISBN :
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

KandunganMuqaddimahBab 1. Sambutlah Seruan Nabi Wahai Ulama.1. Sambutlah Seruan Nabi Wahai Ulama.2. Ulama Akhirat Pewaris Ambia.2.1 Lebih Mementingkan Akhirat.2.2. Sentiasa Menyuruh Kepada Ma’ruf Den Mencegah Mungkar2.3. Sentiasa Menjaga DirinyaMoreKandunganMuqaddimahBab 1. Sambutlah Seruan Nabi Wahai Ulama.1. Sambutlah Seruan Nabi Wahai Ulama.2. Ulama Akhirat Pewaris Ambia.2.1 Lebih Mementingkan Akhirat.2.2. Sentiasa Menyuruh Kepada Ma’ruf Den Mencegah Mungkar2.3. Sentiasa Menjaga Dirinya Daripada Perkara-Perkara Syubhah2.4. Mengamalkan Ilmu Yang Dukurniakan Oleh Allah2.5. Menggauli Para Solihin Dan Menjauhkan Diri Dari Mustakbirin3. Ulama Dunia3.1. Amat Menyintai Dunia Dan Harta Benda.Tarnbahan: Kebinasaan Yang Diterbitkan Oleh Kecintaan Kepada Dunia:-a. Mudah Terjerurnus Kepada Kekafiranb. Menipu Manusia Mengenai Agama Allahc. Salalu Melanggar Batas-Batas Allahd. Mudah Cenderung Kepada Orang-Oang Kafir.e. Akan Dibinasakan Oleh Allah.f. Akan Menjadikan Mereka Lemah Dan Mudah Dikuasai Oleh Musuh3.2: Tidak Menyuruh Kepada Ma’ruf Dan Mencegah MungkarTambahan: Beberapa Kekeliruan Di Sekitar Peranan Ulama.3.3: Tidak Mengamalkan Ilmu Yang Diarnanahkan Kepada Mereka.3.4: Menggauli Mustakbirin Dan Menjauhi Para Solihin.Bab 2. Wahai Ulama Pimpinlah Tindakan1. Wahai Ulama Pimpinlah TindakanBab 3. Pimpinlah Tindaksm Secara Berjama’ah1. Pimpinlah Tindaksm Secara Berjama’ah2. Jama’ah Adalah Faktor Penting Dalam Menentukan Kejayam Atau Kegagabm Jama’ah.Bab 4. Jama’ah Sebagai Satu Organisasi Terancang1. Jama’ah Sebagai Satu Organisasi Terancang1.1: Pegangan Atau Daaar1.2- TujuanAtau Matlamat Yang Jelas1.3: Pimpinan Atau Qiadah Yang Berwibawa1.4: Keahlian Dan Keanggotaan1.5: Uslub Atau Metod DakwahTambahan: Beberapa Kekeliruan Di Sekitar Pendekatan Dakwah1.6: Mengkeji Manusia1.7: Mengkaji Penyelesaian.1.8: Tindakan Yang Menyeluruh.1.9: MuhasabahBab 5. Jama’ah Islam Dan Ukhuwah IslamiahJama’ah Islam Dan Ukhuwah Islamiah1. Persaudaraan Dari Perspektif Islam1.1. Persaudaraan Adalah Rahrnat Allah.1.2. Allah Memurkai Perpecahan.2. Persaudaraan Ditnjau Dari Sudut Jama’ah Dan Dakwah.2.1. Meringankan Bebanan.2.2. Saling Benteng-Membentengi.2.3. Merapatkan saf Jama’ah3. Bagaimana Membina Ukhuwah Dan Mengeratkannya3.1. Memahami Bahawa Memelihara Ukhuwah Adalah Tuntutan Islam3.2. Bersangka Baik.3.3. Tawadhu Den Bersabar.3.4. Selalulah Berdoa Kepda Allah.Bab 6. Islam Di Antara Ukhuwah Dan Asabiyyah1. Definisi Asabiyyah2. Kehancuran Yang dibuahkan Oleh Fahaman Asabiyyah2.1. Penjuzukkan Ke Atas Umat Islam2.2. Dimurkai Oleh Rasulullah.Bab 7. Jama’ah Islam Dan Jihad Fi SabillillahJama’ah Islam Dan Jihad Fi Sabillillah.Bab 8. Jama’ah Islam: Dari Manakah Pertolongan AllahJama’ah Islam: Dari Manakah Pertolongan Allah1. Mendamping Diri Kepada Allah2. Kesungguhan Para Pejuang Di Atas Jalan Yang Suci.